Travian Answers

Aloitetaan kysymykselläsi

Etsi vastaamalla kysymyksiin

Aloita vastauksen etsiminen valitsemalla yläkategoria ja sitten alakategorioita, kunnes vastaus ilmestyy alalaitaan. Jos etsimääsi vastausta ei löydy, saat lopussa mahdollisuuden ottaa yhteyttä meihin.

Kysymykseni koskee...

Mennäänpä tarkempiin yksityiskohtiin:

Etsi sivukartan avulla

Etsitkö mieluummin normaalin sivukartan avulla, kuten olet muillakin sivustoilla tottunut tekemään? Se onnistuu täälläkin: käytä vain Answersin sivukarttanavikaatiota vastauksien löytämiseen.

Uusi tehtävänantaja

Uudessa tehtäväjärjestelmässä on monia erilaisia tehtäviä, joita voidaan tehdä läpi pelin, eikä vain sen alussa. Kullakin kylällä on omat tehtävänsä, ja itse tilillä on yleisiä tehtäviä. Kussakin tehtävässä on lukuisia eri tasoja.

Esimerkiksi, pelaajaa voidaan pyytää rakentamaan Päärakennus tasolle 1, sitten nostaa tasolle 3, sitten tasolle 7, ja niin edelleen.

Palkkiot

Palkkioita on yksinkertaistettu aikaisempaan vanhaan tehtäväjärjestelmään verrattuna. Suoritetun tehtävän palkkkio on aina tietty määrä resursseja (sama määrä kutakin resurssia kohden) ja sankarin kokemuspisteitä. Palkkion suuruus riippuu vain muutamasta muuttujasta:

  • Kullakin tehtävän tyypillä on oma palkkiokertoimensa
  • Kukin seuraava saman tyypin tehtävä antaa suuremman palkkion
  • Sankarin taso antaa lisäbonusta kaikkiin palkkioihin.
Tilien tehtävät ovat kylistä riippumattomia, ja koko tilin kaikkien kylien asukasluku ja kulttuuripistetuotanto lasketaan mukaan.

Tyyppi:

Tehtävät:

Asukasluku

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(rajoittamattomasti lisää tasoja, edellinen taso kerrotaan kahdella)

Kulttuuripisteiden tuotanto

(huomaa, että kyseessä on kulttuuripisteiden tuotanto, eikä tuotettujen kulttuuripisteiden määrä)

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(rajoittamattomasti lisää tasoja, edellinen taso kerrotaan kahdella)

Aloituskylä

Aloituskylän tehtävät ovat saatavilla vain ensimmäisessä kylässä, siinä josta pelaaja aloittaa pelinsä.

Rakennus / Ominaisuus

Tehtävät:

Varasto

Tasot 1, 3, 7, 12, 20

Viljasiilo

Tasot 1, 3, 7, 12, 20

Kasarmi

Tasot 1, 3, 7, 12, 20

Hevostalli

Tasot 1, 3, 7, 12, 20

Akatemia

Tasot 1, 10, 20

Seppä

Tasot 1, 10, 20

Kaupungintalo

Tasot 1, 10, 20

Työpaja

Taso 1

Päärakennus

Tasot  1, 3, 7, 12, 20

Kätkö

Tasot 1, 3, 6, 10

Tori

Tasot 1, 3, 7, 12, 20

Lähetystö

Taso 1

Muilla kuin hunneilla: Virka-asunto / Palatsi 
hunneilla: Virka-asunto / Palatsi / Komentokeskus

Tasot 1, 3, 7, 12, 20

Muuri

Tasot 1, 3, 7, 12, 20

Kokoontumispiste

Tasot 1, 10, 20

Saha

Tasot 1, 5

Tiilitehdas

Tasot 1, 5

Rautavalimo

Tasot 1, 5

Mylly

Tasot 1, 5

Leipomo

Tasot 1, 5

Asukasluku

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Kulttuuripisteiden tuotanto

50, 100, 150, 250, 350, 500

Puunhakkaaja

Tasot 2, 4, 7, 10

Savimonttu

Tasot 2, 4, 7, 10

Viljapelto

Tasot 2, 4, 7, 10

Rautakaivos

Tasot 2, 4, 7, 10

Tasainen kasvu (Kunkin tyyppinen resurssikenttä)

Tasot 2, 4, 7, 10

Kaikki Puunhakkaajat

Tasot 2, 4, 7, 10

Kaikki Savimontut

Tasot 2, 4, 7, 10

Kaikki Rautakaivokset

Tasot 2, 4, 7, 10

Kaikki resurssikentät

Kaikki tasolle 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Edistymisestä kertova palkki näyttää kunkin resurssikentän lukumäärän, jotka ovat saavuttaneet vaaditun tason.

Asutetut kylät

Asutettujen kylien tehtävät ilmestyvät kaikille niille kylille, jotka pelaaja asuttaa uudisraivaajillaan

Rakennus / Ominaisuus

Tehtävät:

Varasto

Tasot 1, 10, 20

Viljasiilo

Tasot 1, 10, 20

Kasarmi

Taso 1

Akatemia

Taso 1

Kaupungintalo

Tasot 1, 10, 20

Päärakennus

Tasot 1, 10, 20

Kätkö

Tasot 1, 10

Tori

Tasot 1, 10, 20

Muilla kuin hunneilla: Virka-asunto / Palatsi 
hunneilla: Virka-asunto / Palatsi / Komentokeskus

Tasot 1, 10, 20

Muuri

Tasot 1, 10, 20

Kokoontumispiste

Tasot 1, 10, 20

Asukasluku

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Kulttuuripistetuotanto

50, 100, 150, 250, 350, 500

Yksi rakennus kutakin resurssityyppiä kohden

Tasot 2, (4, 7, 10) ainakin yksi kutakin resurssia kohden

Edistymisestä kertova palkki ei liity rakennusten tasoon, vaan niiden resurssityyppien määrään jotka ovat jo saavuttaneet tämän tason.

Vaihtoehdot ovat: 0/4, 1/4 ... 4/4.

Kaikki resurssit tasolle

Kaikki tasolle 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Edistymisestä kertova palkki ei liity rakennusten tasoon, vaan niiden resurssityyppien määrään jotka ovat jo saavuttaneet tämän tason.

Vaihtoehdot ovat 0/18, 1/18, ... 18/18

Valloitetut kylät

Kun kylä on valloitettu, siihen liittyvät tehtävät siirtyvät seuraavalle pelaajalle sen hetkisen tilansa kanssa. Tämä tarkoittaa, että edellisen omistajan saavuttamat tasot ovat edelleen suoritettuina vaikka kylän omistaja vaihtuukin, eikä niitä voi suorittaa uudelleen. Seuraava taso on luonnollisesti uuden omistajan saavutettavissa.

On muutamia tehtäviä, listattuna alla olevassa taulukossa, jotka luodaan tai nollataan aina kun kylä valloitetaan. Niiden tila ei siirry seuraavalle omistajalle.

Valloitetun kylän tehtävät siirtyvät kylälle, kun se on valloitettu. Toisin kuin muut tehtävät, ne eivät siirry kylän valloituksen yhteydessä. Sen sijaan valloittaja saa kylälle uudelleen samat tehtävät nollasta alkaen.

Rakennus / Ominaisuus

Tehtävät:

Muilla kuin hunneilla: Virka-asunto / Palatsi 
hunneilla: Virka-asunto / Palatsi / Komentokeskus

Tasot 1, 10, 20,

korvaa vastaavan avoinna olevan tehtävän

Muuri

Tasot 1, 10, 20

korvaa vastaavan avoinna olevan tehtävän

Uskollisuus

100


Vastasiko tämä kysymykseesi tyydyttävästi?

Kyllä   Neutraali   Ei