Travian Answers

Aloitetaan kysymykselläsi

Etsi vastaamalla kysymyksiin

Aloita vastauksen etsiminen valitsemalla yläkategoria ja sitten alakategorioita, kunnes vastaus ilmestyy alalaitaan. Jos etsimääsi vastausta ei löydy, saat lopussa mahdollisuuden ottaa yhteyttä meihin.

Kysymykseni koskee...

Mennäänpä tarkempiin yksityiskohtiin:

Etsi sivukartan avulla

Etsitkö mieluummin normaalin sivukartan avulla, kuten olet muillakin sivustoilla tottunut tekemään? Se onnistuu täälläkin: käytä vain Answersin sivukarttanavikaatiota vastauksien löytämiseen.

Pelin säännöt

Pelin säännöt

Travian.fi:n pelin säännöt löytyvät täältä.

Yleiset käyttöehdot

Travian.fi:n yleiset käyttöehdot löytyvät täältä.

Järjestelmän automaattinen valvonta

Järjestelmä valvoo automaattisesti seuraavia asioita. Ei ole enää mahdollista tulla jäädytetyksi liian suurista resurssilähetyksistä tai kylän valtaamisesta pelaajalta, jolta ei ole sallittua vallata kylää. Järjestelmä ei yksinkertaisesti anna tehdä mitään, mitä ei ole sallittua.

Automaattinen yliavustuksenesto

Päästäksemme kokonaan eroon yliavustuksia (= liiallisia resurssilähetyksiä) koskevasta sääntöosuudesta kehitimme automaattisen yliavustuksenestojärjestelmän.

Rajat, joiden sisällä pelaajien toisilleen lähettämien resurssimäärien tulee pysyä, on nyt kirjoitettu koodiin. Ei ole mahdollista joutua jäädytetyksi yliavustamisesta, koska järjestelmä ei anna sellaista tehdä.

Rajoitukset ovat monimutkaisia ja pohjautuvat asianosaisten pelitilien välisiin suhteisiin:

Eri yhteystyypit ovat:

 • Tyyppi 1 Pelaajat eivät ole toistensa kylävahteja eivätkä ole pelanneet samalla koneella tai samasta verkosta (saman IP:n takaa) lähiaikoina.
 • Tyyppi 2 Pelaajat ovat hiljattain olleet toistensa kylävahteja tai ovat pelanneet samasta verkosta (saman IP-osoitteen takaa).
 • Tyyppi 3 Pelaajat ovat tällä hetkellä kylävahtisuhteessa tai ovat äskettäin pelanneet samalla tietokoneella.

 

Lisäksi on olemassa 6 resurssilähetyskategoriaa:

 • Resurssilähetys itseään suuremmalle pelaajalle
 • Resurssilähetys itseään pienemmälle pelaajalle
 • Resurssilähetys itseään suuremmalle pelaajalle omien vahvistusten ylläpitoon
 • Resurssilähetys itseään pienemmälle pelaajalle omien vahvistusten ylläpitoon
 • Itseään suuremman pelaajan ryöstäminen
 • Itseään pienemmän pelaajan ryöstäminen

 

Tuntituotanto

Kaikki rajoitukset pohjautuvat tuntituotatoon. Tuntituotanto on kaikkien kylien yhteenlaskettu saven, puun ja raudan tuotanto sekä viljan nettotuotanto (kokonaistuotanto - asukasluku). Lisäksi tuntituotantoon lasketaan keskimääräinen ryöstösaaliin netto-osuus tunnilta (eli ryöstösaalis, josta on vähennetty ryöstöistä koituneet tappiot) viimeisen 7 päivän ajalta.

Mahdolliset resurssiyhdistelmät:

Jos lähetykset rajoitetaan viljaan (esimerkiksi vahvistusten ruokkimiseen tai artefaktikylän ylläpidon avustamiseen), muita resursseja sisältävät lähetykset eivät välttämättä ole mahdollisia. Ole siis tarkkana resurssiyhdistelmien kanssa, kun lähetät resursseja.

Resurssien lähettäminen etukäteen:

Joissakin tapauksissa on sallittua lähettää resursseja muutaman päivän etukäteen. Jos esimerkiksi saat lähettää resursseja 7 päivää etukäteen, voit lähettää kerralla tuntituotannot maanantaista sunnuntaihin.

Yhteystyyppiä 1 koskevat säännöt

 • 1) voi lähettää kahden (2) tunnin tuotannon itseään suuremmalle pelaajalle (7 päivää etukäteen), mutta ei mitään, jos tilin koko on alle 40 asukasta
 • 2) voi lähettää kolmen (3) tunnin tuotannon itseään pienemmälle pelaajalle (7 päivää etukäteen), mutta ei mitään, jos tilin koko on alle 40 asukasta
 • 3) voi lähettää 150 % vahvistuksina olevien joukkojen viljankulutuksesta itseään suuremmalle pelaajalle (100 % 24 tuntia etukäteen)
 • 4) voi lähettää 300 % vahvistuksina olevien joukkojen viljankulutuksesta itseään pienemmälle pelaajalle (100 % 24 tuntia etukäteen)
 • 5) voi ryöstää itseään suurempaa pelaajaa rajoituksetta (kun pelaajat ovat samassa liittoumassa, tämän osion kohta 2 pätee)
 • 6) voi ryöstää itseään pienempää pelaajaa rajoituksetta (kun pelaajat ovat samassa liittoumassa, tämän osion kohta 1 pätee)

 

Yhteystyyppiä 2 koskevat säännöt

 • 1) voi lähettää yhden (1) tunnin tuotannon itseään suuremmalle pelaajalle (3 päivää etukäteen), mutta ei mitään, jos tilin koko on alle 40 asukasta
 • 2) voi lähettää kahden (2) tunnin tuotannon itseään pienemmälle pelaajalle (3 päivää etukäteen), mutta ei mitään, jos tilin koko on alle 40 asukasta
 • 3) voi lähettää 125 % vahvistuksina olevien joukkojen viljankulutuksesta itseään suuremmalle pelaajalle (100 % 12 tuntia etukäteen)
 • 4) voi lähettää 150 % vahvistuksina olevien joukkojen viljankulutuksesta itseään pienemmälle pelaajalle (100 % 12 tuntia etukäteen)
 • 5) voi ryöstää itseään suurempaa pelaajaa rajoituksetta (kun pelaajat ovat samassa liittoumassa, tämän osion kohta 2 pätee)
 • 6) itseään pienemmän pelaajan ryöstelyä rajoittaa tämän osion kohta 1

 

Yhteystyyppiä 3 koskevat säännöt

 • 1) ei voi lähettää mitään itseään suuremmalle pelaajalle, ellei suurempi pelaaja ole lähettänyt jotain ensin
 • 2) voi lähettää kaden (2) tunnin tuotannon itseään pienemmälle pelaajalle (päivän etukäteen), mutta ei mitään, jos tilin koko on alle 40 asukasta
 • 3) voi lähettää 100 % vahvistuksina olevien joukkojen viljankulutuksesta itseään suuremmalle pelaajalle (100 % 6 tuntia etukäteen, jos lähetys on pelkkää viljaa)
 • 4) voi lähettää 100 % vahvistuksina olevien joukkojen viljankulutuksesta itseään pienemmälle pelaajalle (100 % 12 tuntia etukäteen, jos lähetys on pelkkää viljaa)
 • 5) itseään suurempien pelaajien ryöstelyä rajoittaa tämän osion kohta 2
 • 6) itseään pienempien pelaajien ryöstelyä rajoittaa tämän osion kohta 1
 • 7) ei voi ryöstellä kyliä, joihin on lähetetty resursseja pelaajalta, jonka kanssa asianosaisella pelaajalla on yhteystyyppi 3

 

Poikkeukset

 • Maailmanihmekyliä voi avustaa rajoituksetta
 • Maailmanihmekyliin voidaan hyökätä ja lähettää vahvistuksia rajoituksetta
 • Artefaktikyliin voi lähettää VILJAA rajoituksetta
 • Torikaupat: jos vaihtotasapaino (ilman ryöstöjä ja avustuksia) on 20 prosentin sisällä, kaupankäynti on aina mahdollista

 

Automaattinen valtauksenesto

Valtausrajoitukset on niin ikään kirjoitettu koodiin.

Nämä rajoitukset eivät ole kovin monimutkaisia, mutta nekin liittyvät asianosaisten tilien välisiin suhteisiin.

 

Eri yhteystyypit ovat:

 • Tyyppi 1 Pelaajat eivät ole toistensa kylävahteja eivätkä ole pelanneet samalla koneella tai samasta verkosta (saman IP:n takaa) lähiaikoina.
 • Tyyppi 2 Pelaajat ovat hiljattain olleet toistensa kylävahteja tai ovat pelanneet samasta verkosta (saman IP-osoitteen takaa).
 • Tyyppi 3 Pelaajat ovat tällä hetkellä kylävahtisuhteessa tai ovat äskettäin pelanneet samalla tietokoneella

 

Yhteystyyppiä 1 koskevat säännöt

 • voi vallata kylän, kunhan pelaajat eivät ole olleet samassa liittoumassa tai keskenään liitossa olevissa liittoumissa viimeisten 2 päivän aikana

 

Yhteystyyppiä 2 koskevat säännöt

 • voi vallata kylän, kunhan kylävahtisuhdetta ei ole ollut viimeisen 14 päivän aikana JA pelaajat eivät ole kuuluneet samaan liittoumaan tai keskenään liitossa oleviin liittoumiin viimeisen 2 päivän aikana

 

Yhteystyyppiä 3 koskevat säännöt

 • eivät voi valloittaa kyliä toisiltaan

 

Poikkeukset

 • Maailmanihmekylän voi aina valloittaa, kunhan se ei ole puolustajan viimeinen kylä
 • Artefaktikylän voi aina valloittaa, kunhan se ei ole puolustajan ainoa kylä tai pääkaupunki

 

Bottitunnistus

Kärsivällisten odotus palkitaan.

Monia teistä suututti se, kuinka yhä useammat käyttivät botteja ja skriptoja Travianissa.

Mitä tämä sitten tarkoittaa?

Sääntöjen mukaan pelaaville tästä ei seuraa muuta vaikutusta kuin että jatkossa reilu peli kannattaa. Toisaalta käyttäjä, jonka on tunnistettu käyttävän bottia tai skriptaa saa kiusakseen captcha-testejä.

Huomaa, että kaikkia serverillä olevia tilejä ei tarkista yhtä aikaa! Järjestelmä tarkastaa tilit satunnaisessa järjestyksessä. Se tarkoittaa, että botinkäyttäjä saattaa jonkin aikaa käyttää bottiaan ongelmitta, mutta heti, kun hänen tilinsä tarkastetaan, ongelmat alkavat.

Tunnistusjärjestelmä on täysin automaattinen. 24/7-aktiivisuus ei ole tunnistuskriteerinä.

Järjestelmän kiinni saamat pelaajat eivät ainoastaan saa captchoja vaan myös automaattisen rangaistuksen. Rangaistus kovenee joka kerta, kun järjestelmä saa samaan pelaajan kiinni rikkomuksista.

Koska järjestelmää kehitetään koko ajan, pysymme jatkuvasti askeleen edellä bottien tekijöitä siinäkin tapauksessa, että he muuntelevat bottejaan. Epärehelliset pelaajat saavat etua apuohjelmistaan vain vähäksi aikaa.


Vastasiko tämä kysymykseesi tyydyttävästi?

Kyllä   Neutraali   Ei