Travian Answers

Aloitetaan kysymykselläsi

Etsi vastaamalla kysymyksiin

Aloita vastauksen etsiminen valitsemalla yläkategoria ja sitten alakategorioita, kunnes vastaus ilmestyy alalaitaan. Jos etsimääsi vastausta ei löydy, saat lopussa mahdollisuuden ottaa yhteyttä meihin.

Kysymykseni koskee...

Mennäänpä tarkempiin yksityiskohtiin:

Etsi sivukartan avulla

Etsitkö mieluummin normaalin sivukartan avulla, kuten olet muillakin sivustoilla tottunut tekemään? Se onnistuu täälläkin: käytä vain Answersin sivukarttanavikaatiota vastauksien löytämiseen.

Codex Victoria - Ominaisuuksien vertailu

 

Tämä taulukko näyttää, miten Codex Victoria eroaa perinteisestä Travian: Legendsistä.

Versio Travian: Legends Travian: Codex Victoria
Yleiset
Tutoriaali / Uusien pelaajien tuki kyllä Tutoriaali korvataan uudella tukijärjestelmällä. Muita muutoksia ovat: seikkailut eivät vanhene, sankarin terveys kohenee tason noustessa, resurssiesineet lisätään sankarin tavaraluetteloon.
Kartta Tasainen 401 x 401 Eurooppa 401 x 401
Alueet Ei alueita 87 valloitettavaa aluetta
Edistynyt aloitus ei Ensimmäisen kyläsi kaikki resurssikentät aloittavat tasolta 5.
Sinulla on jo 6 Uudisasukasta ja riittävästi kulttuuripisteitä 2 lisäkylän asuttamiseksi. Sinulle annetaan 75 % neljännen kylän kulttuuripistevaatimuksesta. Löydät lisätietoja täältä.
Voittopisteet ei Liittoumalla on oltava >50% alueellista hallintaa ja varmistusajan on oltava päättynyt. He voivat käyttää artefaktin voimaa ja heidän liittoumansa kerää voittopisteitä. Alueellisesta tilastosta voi tarkkailla liittouman kunakin päivänä keräämää voittopistemäärää.
Heimot 3 (gallialaiset, teutonit, roomalaiset) 5 (gallialaiset, teutonit, roomalaiset, egyptiläiset, hunnit)
Heimorakennukset Rakennukset näyttävät samalta heimosta riippumatta Kullakin heimolla on eri näköiset rakennukset
Maailman ihme kyllä ei
Joukkojen yhdistäminen ei kyllä
Joukkojen lähettäminen edelleen ei kyllä
Kauppareitit Voit luoda kauppareittejä omiin kyliisi sekä liittoumasi ja konfederaatiosi Maailmanihmekyliin ja artefaktikyliin. Voit luoda kauppareittejä omiin kyliisi
Kauppavirasto Kaksinkertainen vaikutus Kaksinkertainen vaikutus
Turnajaisareena Kaksinkertainen vaikutus Kaksinkertainen vaikutus
Rakennuspaikkoja Roomalaistileillä on yksi ylimääräinen rakennuspaikka. Roomalaiskylillä on yksi ylimääräinen rakennuspaikka.
Kätkön kapasiteetti ja kauppiaiden kantokyky Kunkin tilin kätkön kapasiteetti ja kauppiaiden kantokyky riippuu tilin heimosta. Kunkin kylän kätkön kapasiteetti ja kauppiaiden kantokyky riippuu kyseisen kylän heimosta.
Pelimaailman loppuminen Pelimaailma päättyy, kun Maailmanihme saavuttaa tason 100 - oli se sitten pelaajien tai nataarien rakentama. Pelimaailma päättyy 180 päivän kuluttua.
     
Rakennukset
Sairaala ei Sairaala on erikoisrakennus, joka antaa pelaajalle mahdollisuuden parantaa taistelussa haavoittuneita joukkoja. Löydät lisätietoja täältä.
     
Artefaktit
Nimi Artefaktit Muinaiset voimat
Saatavuus Vahvemmat rakennukset, Nopeammat joukot, Paremmat vakoojat, Vähemmän nälkäiset joukot, Nopeampi joukkojen koulutus, Suuren varaston tai suuren viljasiilon rakennusohje, Kätkö + satunnaistähtäys, Ilveilijän artefakti, Maailmanihmeen rakennusohje Vahvemmat rakennukset, Nopeammat joukot, Paremmat vakoojat, Vähemmän nälkäiset joukot, Nopeampi joukkojen koulutus, Suuren varaston tai suuren viljasiilon rakennusohje, Kätkö + satunnaistähtäys
Valloittaminen Voidaan valloittaa tuhoamalla aarrekammio sankarin johtamalla hyökkäyksellä, jos hyökkäyksen lähettäneessä kylässä on tarpeeksi suuri aarrekammio. Kun liittoumasi varmistaa alueen itselleen, se saa käyttöönsä muinaisen voiman. Voima voidaan aktivoida kylässä, jossa on riittävän suuri aarrekammio.
Aktivointi Se aktivoituu automaattisesti 24 tunnin kuluttua valtauksesta. Se vaatii manuaalisen aktivoinnin joka 24 tunti, mutta sama muinainen voima on jokaisen liittouman jäsenen aktivoitavissa kertaalleen.
Voiman kesto Se on pysyvästi aktiivinen. Se vaatii manuaalisen aktivoinnin joka 24 tunti, mutta sama muinainen voima on jokaisen liittouman jäsenen aktivoitavissa kertaalleen.
Voiman rajoitukset Voit kaapata maksimissaan 3 artefaktia, joista vain 1 voi olla uniikki tai tilin laajuisesti vaikuttava. Tilillä saattaa olla enemmän kuin 3 artefaktia. Artefaktin voi kaapata myös valloittamalla koko se kylä, jossa artefakti on.

Vain 3 vanhinta artefaktia ovat aktiivisina, joista vain 1 voi olla uniikki tai tilin laajuisesti vaikuttava. Mikäli kaksi tilin laajuisesti vaikuttavaa artefaktia on kolmen vanhimman artefaktin joukossa, neljänneksi vanhimmasta artefaktista tulee aktiivinen.

Poikkeus omaa artefaktia valloittaessa: voit vaihtaa artefaktin sijaintia omien kyliesi välillä sankarin avulla, vaikka sinulla olisi jo 3 tai useampia artefakteja.
Travian: Legendsissä artefakti on aina aktiivinen sille kylälle tai tilille jossa se sijaitsee; Travian: Codex Victoriassa vuorostaan muinaiset voimat on aktivoitava. Ne voidaan aktivoida heti kun pelaajan liittouma on saavuttanut >50% alueellisen hallinnan, ja on pitänyt alueen itsellään 24 tuntia. Aktivoidakseen voiman, liittouman jäsen tarvitsee tason 10 aarrekammion kylän laajuisesti vaikuttaville voimille, tai tason 20 aarrekammion tilin laajuisesti vaikuttaville voimille.

Muutamia luontaisia rajoituksia: kukin kylä voi aktivoida kerrallaan vain yhden voiman, ja kullakin tilillä voi olla kerrallaan aktivoituna vain yksi koko tilin laajuisesti vaikuttava voima. Näin ollen maksimissaan kaksi muinaista voimaa voi vaikuttaa kuhunkin kylään.
     
Valloittaminen
Kylät Kun valloitat kylän joka kuuluu toiseen heimoon, kylän heimo muuttuu tilisi heimoksi. Kaikki heimokohtaiset rakennukset tuhoutuvat. Kun valloitat kylän joka kuuluu toiseen heimoon, kylä pitää heimonsa. Heimokohtaiset rakennukset säilyvät, elleivät ne tuhoudu valloituksen yhteydessä. Tilisi heimo pysyy aina muuttumattomana - heimona jonka valitsit rekisteröinnin yhteydessä.
Nataarit Kun valloitat nataarikylää, kylä kuuluu valloituksen jälkeen tilisi heimoon. Kun valloitat nataarikylää, kylä kuuluu valloituksen jälkeen sen valloittaneen päällikön kylän heimoon.
     
Asuttaminen
Missä Ei rajoituksia Voit asuttaa ainoastaan niitä alueita, joiden naapurialueella on vähintään 4 000 asukasta. Muutamia alueita on aina mahdollista asuttaa (keskustan aloitusalueet).
Kylä Kun kylää asutetaan, uusi perustettu kylä kuuluu tilin heimoon. Kun kylää asutetaan, uusi perustettu kylä kuuluu uudisraivaajat lähettäneen kylän heimoon.
     
Sankarin seikkailut ja esineet
Sankariesineet Muiden heimojen esineiden käyttäminen ei paranna joukkojasi. Muiden heimojen esineiden käyttäminen parantaa kyseiseen heimoon kuuluvia kyseisen kylän joukkoja.
Seikkailuista löytyvät esineet Sankarisi voi löytää vain tilin heimon esineitä. Sankarisi voi löytää vain tilin heimon esineitä.
Seikkailuista löytyvät joukot Sankarisi voi löytää vain tilin heimon joukkoja. Sankarisi voi löytää joukkoja jotka kuuluvat siihen heimoon, josta sankari lähti seikkailemaan.
Standaari Sankarin esine Standaari vaikuttaa liittouman jäsenten joukkojen liikkeisiin. Sankarin esine Standaari vaikuttaa konfederaation jäsenten joukkojen liikkeisiin.
     
Konfederaatio

Myös tavallisissa pelimaailmoissa, jotka alkavat 15.8.2019 jälkeen (poikkeuksena 12.8.2019 käynnistynyt Nordic X joka on myös uudessa konfederaatiojärjestelmässä), konfederaatiojärjestelmä on sama kuin Codex Victoriassa.

Vain vanhemmilla, ennen 12.8.2019 käynnistyneillä palvelimilla ominaisuudet seuraavat taulukon vasemman sarakkeen kuvausta.

Koko

Jokainen liittouma voi kuulua maksimissaan 3 konfederaatioon.

Jokainen liittouma voi kuulua yhteen konfederaatioon, jossa on maksimissaan 4 liittoumaa (tarkempia tietoja yllä olevassa viestissä)
Vahvistus Pelaajat voivat lähettää vahvistuksia mihin tahansa kylään. Pelaajat voivat lähettää vahvistuksia omiin kyliinsä, liittoumansa kyliin, sekä kaikkiin saman konfederaation kyliin.
Lähetä resursseja Pelaajat voivat lähettää resursseja mille tahansa toiselle pelaajalle. Pelaajat voivat lähettää resursseja omiin kyliinsä, liittoumansa kyliin, sekä kaikkiin samaan konfederaatioon kuuluvien liittoumien kyliin. Rajoitus ei koske Torilla olevia kaupankäyntitarjouksia.


Vastasiko tämä kysymykseesi tyydyttävästi?

Kyllä   Neutraali   Ei